ANARZ

Nagy Peter Tamas - Director general

Bacila Vasile - Director general adjunct
Sonea Cristinel Gigi - Director general adjunct

Serviciul de control, audit public intern si juridic

Nica Georgica- Şef serviciu
Bichiş Nicolae - Consilier superior
Dolis Marius Gheorghe - Consilier superior
Manea Roger Catalin - Consilier superior
Neaţă Iuliana - Consilier superior

Compartimentul informare, relaţii publice cu presa

Spirea Florica - Consilier superior

Direcţia de acreditare şi monitorizare in zootehnie

Vasile Maria - Director 

Serviciul conservare şi protecţia resurselor genetice animale

Gheorghita Maria - Sef serviciu

Biroul banca de gene

Doroftei Fănică - Șef birou
Chelmu Cătălin - Consilier principal
Hoara Elena - Consilier superior
Klein Andreea - Consilier superior 
Ştefanache Dragoş - Consilier superior 

Serviciul ameliorare şi reproducţie

Roşu Ion - Şef serviciu
Ciurescu Emilia - Consilier superior
Constantinescu Mădălina - Consilier superior
Manu Mihaela - Consilier superior
Mălăncioiu Simona - Consilier superior
Mitru Mîndruţa Lenuţa - Consilier superior
Niţulescu Steluţa - Consilier superior
Petrescu Mihaela - Consilier superior
Stanciu Daniela - Consilier superior
Târzilă Silvia - Referent superior

Biroul eliberare paşapoarte ecvidee

Popescu Gabriela - Șef birou
Mavrodin Stela - Referent superior
Pașalău Carmen - Consilier principal 
Risnoveanu Marcela - Consilier asistent
Spirea Sandica - Consilier principal

Biroul registru genealogic

Tureac Petrica - Şef birou
Cocioba Gabriel Valentin - Consilier superior
Ramba Neculae Mircea - Consilier superior
Todaşcă Florin Adrian - Consilier principal

Serviciul bioinformatică şi IT

Băcilă Annamaria - Sef serviciu
Costea Marius Cristian - Consilier principal
Hodosan Valentin - Consilier superior
Negrean Ioan - Consilier superior
Pasca Ciprian Vasile - Consilier asistent
Tanase Mircea - Consilier superior
Ţigănuş Marius - Consilier principal

Centrul naţional de formare profesională în zootehnie 

Criste Florin Leontin - Sef serviciu
Spiridon Marian - Consilier asistent (temporar ocupat)

Biroul baza de date si eliberare certificate

Socol Claudia Terezia - Şef birou
Cimpean Alexandru - Consilier superior
Helgiu Marcel Alin - Consilier superior
Marc Ligia-Nicoleta - Consilier asistent
Pop Moldovan Ioan - Consilier superior
Zanc Ambrozie - Consilier principal
 
Direcţia de implementare si inspectie in zootehnie

Nistor Ionel - Director
Irimia Maricica - Referent superior

Direcţia economico-financiară, marketing, resurse umane şi administrativ
 
Cazanji Mihaela - Director
Dobrin Petra - Consilier superior
Popescu Daniela - Consilier superior

Biroul achiziţii publice şi administrativ 

Nanău Ciprian  - Şef birou
Andrei Mariana - Consilier asistent
Coros Daniela Sofia - Consilier superior
Geamănu Nicolae - Consilier superior
Lahman Elena - Referent superior
Lală Marian - Consilier superior
Mitran Carmen Mihaela - Consilier asistent
Orha Doina - Consilier superior
Pascal Tincuţa - Consilier superior
Prăjică Neagu - Gheorghe - Consilier principal
Stanciu Cristina - Consilier superior
 
Biroul resurse umane
 
Ispas Eluţa - Şef birou
Ardelean Dorina - Consilier principal
Brutaru Cristina - Consilier superior
Catrina Ioana Aurelia - Consilier asistent
Crasi Daniela - Consilier superior
Elefterie Viorica - Consilier asistent

Incetare activitate

Catrina Ioana Aurelia - Consilier asistent