ANZ cf organigrama Ordin MADR 1299 din 18.08.2014

Director general - Iacob Lelior

Director general adjunct - Mihalca Ioan

Compartimentul de informare, relaţii publice şi cu presa

Spirea Florica - Consilier superior

Compartimentul audit public intern

Tomescu Geanina Loredana - auditor superior


Compartimentul juridic

Isar Petre Adrian - Consilier asistent


Direcţia de acreditare şi monitorizare in zootehnie

Vasile Maria - Director


Centrul naţional de formare profesională în zootehnie 

Criste Florin Leontin - Şef serviciu
Ogica Costel - Consilier superior


Biroul bază de date şi eliberare certificate

Socol Claudia Terezia- Şef birou
Cîmpean Alexandru - Consilier superior
Helgiu Marcel Alin - Consilier superior
Marc Ligia-Nicoleta - Consilier asistent
Pop Moldovan Ioan - Consilier superior

 
Serviciul ameliorare şi reproducţie

Rosu Ion - Şef serviciu
Ciurescu Emilia - Consilier superior
Constantinescu Mădălina - Consilier superior
Mitru Mîndruţa Lenuţa - Consilier superior
Niţulescu Marinela Steluţa- Consilier superior
Petrescu Mihaela - Consilier superior
Stanciu Daniela Claudia - Consilier superior
Târzilă Silvia - Referent superior


Biroul eliberare paşapoarte ecvidee

Băcilă Annamaria - Sef birou
Popescu Gabriela
- Consilier superior
Cioc Ana - Consilier superior
Mavrodin Stela - Referent superior
Rîşnoveanu Marcela - Consilier asistent
Spirea Săndica - Consilier superior

 
Biroul registru genealogic ecvidee

Tureac Petrica - Şef birou
Boldişor Milica Angela - Consilier superior
Cocioba Gabriel Valentin - Consilier superior
Marin Constantin - Consilier superior
Ramba Neculae Mircea - Consilier superior
Todaşcă Florin Adrian - Consilier superior


Biroul monitorizare performanțe productive și genetică moleculară

Manu Mihaela - Şef birou
Dumitrel Ingrid Aida - Consilier asistent
Hodoșan Carmen-Florentina - Consilier principal
Hodoșan Valentin - Consilier superior
Romanescu Viorica - Consilier asistent
Zoderu Milpomenia Mihaela - Consilier superior
Mălăncioiu Simona - Consilier superior
Stoian Raluca-Virginia - Consilier superior


Serviciul bioinformatică şi IT

Băcila Vasile - Sef serviciu
Costea Marius Cristian - Consilier principal
Iacob Monica Anemari- Consilier principal
Negrean Ioan - Consilier superior
Paşca Ciprian Vasile - Consilier asistent
Petre Claudia - Consilier superior
Ţigănuş Marius - Consilier superior


Serviciul conservare şi protecţia resurselor genetice animale

Şonea Cristinel Gigi - Şef serviciu
Gheorghita Maria- Consilier superior
Hoara Elena - Consilier superior


Biroul banca de gene

Doroftei Fănică - Șef birou
Chelmu Cătălin - Consilier superior
Enache Carmen - Consilier superior
Klein Andreea - Consilier superior
Sălăgean Daniela - Consilier superior
Ştefanache Dragoş - Consilier superior


Direcţia inspecţie de stat

Nica Georgică - Director

Serviciul de inspecţie în zootehnie

Nistor Ionel- Şef serviciu
Bichiş Nicolae - Consilier superior
Dinache Ion - Consilier superior
Doliş Marius Gheorghe - Consilier superior
Manea Roger Cătălin - Consilier superior
Șerban Ion - Consilier principal
Neaţă Iuliana - Consilier superior

Biroul control amenajamente pastorale

Bohonyi Janos Karoly - Consilier superior
Bucur Dan - Consilier superior
Ceorgovean Cătălin - Consilier superior
Cosoabă Teodor - Consilier superior
Diumea Tudoriţa - Consilier superior
Gâşfan Neculai - Consilier superior
Matea Tudor - Consilier superior
Toader Ştefan - Consilier superior


Direcţia tehnică de implementare  în zootehnie

Irimia Maricica - Referent superior


Direcţia economico-financiară, marketing, resurse umane şi administrativ
 
Cazanji Zina Mihaela - Director
Dobrin Petra - Consilier superior
Popescu Daniela - Consilier superior

Biroul achiziţii publice şi administrativ 

Nanău Stelian Ciprian  - Şef birou
Coros Daniela Sorina - Consilier superior
Geamănu Nicolae - Consilier superior
Lahman Elena - Referent superior
Lală Marian Vasile Florea - Consilier superior
Mitran Carmen Mihaela- Consilier principal
Orha Marioara Doina - Consilier superior
Pascal Tincuţa - Consilier superior
Prăjică Neagu-Gheorghe - Consilier principal
Stanciu Cristina - Consilier superior
 
Biroul resurse umane
 
Ispas Eluţa - Şef birou
Andrei Mariana - Consilier principal
Ardelean Dorina Cornelia - Consilier principal
Brutaru Cristina Daniela - Consilier superior
Crasi Daniela - Consilier superior
Elefterie Viorica - Consilier asistent