OJZ Vrancea

Oficiul județean de zootehnie Vrancea

Adresă: Şoseaua Brăilei, Nr. 121, FOCŞANI, Jud. VRANCEA
Cod poştal: 620122
Telefon: 0237/213500
Fax: 0237/213249
Email:
oarz.vrancea@anarz.eu


*Raport de activitate august 2011 OARZ Vrancea


*Situatia cu actiunile importante in luna iunie 2010
*Buletin informativ privind liberul acces la informatiile de interes public
*Raport de avaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2009