A.N.A.R.Z


Nagy Peter Tamas
 - Director general

Bacila Vasile - Director general adjunct
Sonea Cristinel - Director general adjunct

Serviciul de control şi audit public intern 

Nistor Ionel - Şef serviciu
Kocsis Andrei - Consilier superior
Neaţă Iuliana - Consilier superior
Bichiş Nicolae - Consilier superior
Dolis Marius Gheorghe - Consilier superior
Aleonte Constantin Puiu - Consilier superior

Compartimentul informare, relaţii publice cu presa 

Spirea Florica - Consilier superior

Centrul naţional de formare profesională în zootehnie 

Socol Claudia Terezia - Şef birou
Zanc Ambrozie - Consilier principal
Nicola Iulian - Consilier superior
Marc Ligia-Nicoleta - Consilier asistent
Pop Moldovan Ioan - Consilier superior
Helgiu Marcel Alin - Consilier superior
Spiridon Marian - Consilier asistent

 
Direcţia de acreditare şi monitorizare
 

Vasile Maria - Director

Serviciul ameliorare şi reproducţie 

Roşu Ion - Şef serviciu

Biroul ameliorare   

Manea Roger Cătălin - Şef birou
Stanciu Daniela - Consilier superior
Manu Mihaela - Consilier superior
Ciurescu Emilia - Consilier superior
Constantinescu Mădălina - Consilier superior
Niţulescu Steluţa - Consilier superior
Mălăncioiu Simona - Consilier superior
Petrescu Mihaela - Consilier superior
Mitru Mîndruţa Lenuţa - Consilier superior

Biroul reproducţie  

Bălan Sandu - Consilier superior
Grigore Viorel - Consilier superior
Enache Cătălin - Consilier superior
Negrean Ioan - Consilier superior
Târzilă Silvia - Referent superior

Serviciul conservare şi protecţia resurse genetice 
 
Hoară Elena - Consilier superior

Biroul banca de gene
 
Doroftei Fănică - Șef birou
Chelmu Cătălin - Consilier principal
Klein Andreea - Consilier superior
Gheorghiţă Maria - Consilier superior
Rîşnoveanu Marcela - Consilier asistent
Ştefanache Dragoş - Consilier superior
 
Biroul eliberare paşapoarte 

Băcilă Annamaria - Șef birou
Popescu Gabriela - Consilier superior
Szabo Ştefan - Consilier superior
Gavriş Maria - Consilier superior
Mavrodin Stela - Referent superior
Ivașcu Gina Mihaela - Consilier asistent
Pașalău CarmenConsilier principal

Serviciul de bioinformatică şi IT 

Coste Maria - Consilier superior
Ţigănuş Marius - Consilier principal

Biroul registru genealogic 

Tureac Petrica - Şef birou
Ramba Neculae Mircea - Consilier superior 
Cocioba Gabriel Valentin - Consilier superior
Todaşcă Florin Adrian - Consilier principal
Bucur Dan - Consilier superior

Direcţia tehnică pentru implementare 

Irimia Maricica - Referent superior

Direcţia economico-financiară, marketing, resurse umane şi administrativ
 
Cazanji Mihaela - Director

Biroul financiar contabilitate 

Popescu Daniela - Consilier superior
Dobrin Petra - Consilier superior
Andrei Mariana - Consilier asistent
Lahman Elena - Referent superior
Stanciu Cristina - Consilier superior
Lală Marian  - Consilier superior
Prăjică Neagu - Gheorghe - Consilier principal

Biroul achiziţii publice şi administrativ 

Nanău Ciprian  - Şef birou
Mitran Carmen Mihaela - Consilier asistent
Pascal Tincuţa - Consilier superior
Geamănu Nicolae - Consilier superior
Orha Doina - Consilier superior
Coros Daniela Sofia - Consilier superior 

 
Biroul resurse umane 
 
Ispas Eluţa - Şef birou
Elefterie Viorica - Consilier asistent
Catrina Ioana Aurelia - Referent superior
Ardelean Dorina - Consilier principal
Crasi Daniela - Consilier superior
 

Încetare activitate

Kocsis Andrei - Director general
Nagy Peter Tamas - Director general adjunct
Criste Florin Leontin - Director general adjunct
Bacila Vasile - Sef de serviciu
Şonea Cristinel - Şef serviciu