ANZ conform organigrama Ordin MADR 772 din 27.04.2016

Director general - IACOB Lelior

Director general adjunct  - VIZITEU Constantin

Compartimentul audit public intern

Zamfir Irina Marilena - Auditor superior

Compartimentul de informare, relaţii publice şi cu presa

Spirea Florica - Consilier superior

Compartimentul juridic

 - Consilier juridic debutant

Direcția patrimoniu genetic și patrimoniu zoopastoral

 - Director 

Serviciul conservare şi protecţia resurselor genetice animale

Gheorghiță Maria - Șef serviciu

Biroul banca de gene

Doroftei Fănică - Șef birou
 

Chelmu Cătălin Nicolaie  - Consilier superior
Enache Carmen Camelia - Consilier superior 
Oprișenescu Iuliana-Lucica - Consilier asistent
Sălăgean Daniela - Consilier superior 
Ştefanache Dragoş - Consilier superior

Biroul registru genealogic

Tureac Petrica - Şef birou
 
Boldişor Milica Angela - Consilier superior
Cocioba Gabriel Valentin - Consilier superior
Marin Constantin - Consilier superior
Todaşcă Florin Adrian - Consilier superior

Serviciul patrimoniu zoopastoral

Mitru Mândruța Lenuța - Șef serviciu
 
Bohonyi Janos Karoly - Consilier superior
Bucur Dan - Consilier superior
Cosoabă Teodor - Consilier superior
Diumea Tudoriţa - Consilier superior
Gâşfan Neculai - Consilier superior
Geantă Sorina - Consilier superior
Matea Tudor - Consilier superior

Biroul Control lapte

Hoară Elena - Șef birou
 
Bumb Vasile - Consilier superior
Parasca Dumitru - Consilier superior
Onac Nicolae Valeriu - Consilier superior
Timofte Luminita Florentina - Consilier asistent
 
Direcția tehnică de zootehnie

ROȘU Ion - Director
 
Irimia Maricica - Referent superior

Serviciul de ameliorare

Ciurescu Emilia - Șef serviciu
 
Badea Luminița - Consiler superior
Constantinescu Mădălina - Consilier superior 
Mihai Niculina  - Consilier superior 
Niţulescu Marinela Steluţa - Consilier superior  
Petrescu Mihaela - Consilier superior 
Stanciu Daniela Claudia - Consilier superior 

Biroul monitorizare performanțe productive și genetică moleculară

Manu Mihaela - Şef birou

Chirita Elena Adelina - Consilier debutant
Dumitrel Ingrid-Aida - Consilier principal
Ghiță Laura Florentina - Consilier debutant
Hodoșan Carmen-Florentina - Consilier principal 
Hodoșan Valentin - Consilier superior 
Mălăncioiu Simona - Consilier superior
Nistor Cătălin Emilian - Consilier superior
Romanescu Viorica - Consilier principal 
Stoian Raluca-Virginia - Consilier superior
Zoderu Milpomenia Mihaela - Consilier superior

Serviciul de reproducţie

Vasile Maria - Șef serviciu

Munteanu Ion - Consilier superior
Târzilă Silvia - Referent superior

Biroul eliberare paşapoarte la ecvidee

Popescu Gabriela Șef birou

Cioc Ana - Consilier superior
Ionașcu Ionel - Consilier principal
Mavrodin Stela - Referent superior
Petre Claudia - Consilier superior
Rîşnoveanu Marcela - Consilier principal

 
Compartimentul de bioinformatică şi IT

Ţigănuş Marius - Consilier superior 

Direcţia inspecţie de stat în zootehnie

NICA Georgică - Director

Serviciul inspecţie în zootehnie

Neaţă Iuliana - Șef serviciu
 
Alecsăndruț Gheorghe - Consilier superior
Barbu Petre - Consilier superior
Băltianu Emanoil - Consileir superior
Benga Neculae Iosif Petrica - Consilier superior
Bichiş Nicolae - Consilier superior
Ciuclea Gavril - Consilier superior
Deac Liviu - Consilier superior
Doliş Marius Gheorghe - Consilier superior
Dumitru Dumitru - Consilier superior
Fleancu Niculae - Consilier superior
Giurăscu Andrei-Nicolae - Consilier asistent
Grigore Viorel - Consilier superior
Manea Roger-Cătălin - Consilier superior
Manole Camelia-Maria - Consilier superior
Marcu Ion - Consilier superior
Maxim Marioara - Consilier superior
Melniciuc Geluca - Consilier superior
Mihalache Valerica - Consilier principal
Neacșu Dumitru - Consilier principal
Negrean Ioan - Consilier superior
Nicolau Banciu Nicolae - Consilier superior
Pece-Vaida Iuliu - Consilier superior
Popa Anca - Consilier superior  
Spirea Săndica - Consilier superior
Stanișteanu Mircea - Consilier superior
Stoica Maria - Consilier superior 
Szasz Ilona - Consilier superior
Șerban Ion - Consilier principal
Toma Petru - Consilier superior 
Usta Dorinel - Consilier Superior 
Vasile Viorel - Consilier superior
Vasiu Georgeta - Consilier superior
Vladu Filip - Consilier superior
Zamfir Dumitru - Consilier superior
 
Direcţia economico-financiară, resurse umane şi administrativ
 
CAZANJI Zina Mihaela - Director
 
Dobrin Petra - Consilier superior 
Popescu Daniela - Consilier superior
Trică Dan - consilier asistent

Centrul naţional de formare profesională în zootehnie 

Criste Florin Leontin - Şef serviciu
 
Cîmpean Alexandru - Consilier superior
Guran Valentina Simona - referent superior
Helgiu Marcel Alin - Consilier superior
Nechita Viorel - Consilier superior
Pop Moldovan Ioan - Consilier superior
Socol Claudia Terezia - Consilier principal
Urs Teodora Maria - Consilier asistent


Biroul achiziţii publice şi administrativ 

Nanău Stelian Ciprian  - Şef birou

Coros Daniela Sorina - Consilier superior 
Dănișor Romeo Marian - Consilier superior
Lahman Elena - Referent superior
Lală Marian Vasile Florea - Consilier superior
Mitran Carmen Mihaela - Consilier superior
Muller Hantzi - Șofer
Negoiță Tudor - Muncitor
Orha Marioara Doina - Consilier superior
Pascal Tincuţa - Consilier superior
Prăjică Neagu-Gheorghe - Consilier superior
Stanciu Cristina - Consilier superior  

Biroul resurse umane
 
Ispas Eluţa - Şef birou

Andrei Mariana - Consilier superior
Ardelean Dorina Cornelia - Consilier superior
Brutaru Cristina Daniela - Consilier superior
Crasi Daniela-Sofia - Consilier superior
Duminică Mariana - Consilier debutant
Elefterie Viorica - Consilier principal