Acreditare si monitorizare cabaline

*Organisme acreditate în scopul înfiinţării şi conducerii de stud – book pentru ecvidee de rasă pură
*Documente necesare pentru recunoasterea organizatiilor sau asociatiilor care infiinteaza sau conduc stud-book la ecvidee