Aprobare mijloace oficiale identificare ecvidee


O.M. 114 din 15.03.2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

Cerere de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României

Cerere de acordare a dreptului de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor