CRZ 1 NORD-EST cf organigrama Ordin MADR 1299 din 18.08.2014

Centrul regional de zootehnie 1 NORD - EST

Viziteu Constantin - Şef serviciu

OJZ Bacău
Anghel Liliana - consilier superior
Ardelenu Ion - consilier asistent
Chirilă Cornel Cezar - consilier principal

OJZ Iaşi
Brânzanu Costela - consilier superior
Chirilă Magdalena - consilier superior
Goldan Cătălina Maricica - consilier superior
Mereuţă Marcel - consilier superior
Nistor Catalin Emilian - consilier asistent
Pînzaru Petru - consilier superior
Toma Petru - consilier superior

OJZ Vaslui
Cojan Gheorghe - consilier superior
Ivan Petrică - consilier principal
Sandu-Tuluc Gina - consilier principal