CRZ 3 Sud conform organigrama Ordin MADR 772 din 27.04.2016

 Centrul regional de zootehnie 3 SUD

Grigore Viorel - Șef Serviciu

OJZ Argeș
Bădescu Emanuela - Consilier superior
David Camelia - Consilier superior
Ionescu Gheorghe - Consilier superior
Petrescu Gabriel - Consilier superior
Sora Gabi - Consilier superior

OJZ Dâmboviţa
Mălău Elionora - Consilier superior
Rotaru Zamfira - Consilier superior
Stan Ion - Consilier superior

OJZ Teleorman
Popescu Valerica - Consilier superior
Stănculea Dănuţ-Mihai - Consilier superior