CRZ 5 VEST cf organigrama Ordin MADR 1299 din 18.08.2014

Centrul regional de zootehnie 5 Vest 

Csizmadia Ştefan - Şef serviciu (exercitare temporara)

OJZ Arad
Hărduţ Rodica - consilier superior
Iliescu Daniela - consilier superior
Puica Marius Petru - referent superior

OJZ Caraş Severin
Cosma Aurel-Lucian - consilier superior
Mleziva Iozefina - consilier asistent
Roiban Constantin - consilier superior

OJZ Hunedoara
Barb Mariana-Doina - consilier superior
Ciurea Elena - consilier superior (temporar ocupat)
Manole Camelia-Maria - consilier superior
Stoian Daniela- consilier superior
Aleonte Constantin Puiu
consilier superior

OJZ Timiş
Barbu Marioara-Lămâiţa - consilier superior
Lungu Lavinia - consilier superior
Mihuţ Sabina - consilier superior
Vuc Rodica-Ana - consilier superior