CRZ 5 Vest conform organigrama Ordin MADR 772 din 27.04.2016

Centrul regional de zootehnie 5 Vest

Bichiș Nicolae - Şef serviciu

OJZ Arad
Hărduţ Rodica - Consilier superior
Iliescu Daniela - Consilier superior
Puica Marius Petru - Referent superior

OJZ Caraş Severin
Bold Nicu - Consilier superior
Sârbu Ion - Consilier superior
Vîlceanu Victor - Consilier superior

OJZ Hunedoara

Aleonte Constantin Puiu - Consilier superior
Barb Mariana-Doina - Consilier superior
Ciurea Elena - Consilier superior
Cordoș Adrian - Consilier superior - Suspendat
Mang Niculița - Consilier superior - Suspendat
Oprea Ion Adrian - Consilier superior
Stoian Daniella - Consilier superior

OJZ Timiş
Barbu Marioara-Lămâiţa - Consilier superior
Papp Ștefan Cornel - Consilier principal
Vuc Rodica-Ana - Consilier superior