CRZ 8 BUCURESTI-ILFOV cf organigrama Ordin MADR 1299 din 18.08.2014

Centrul regional de zootehnie 8 BUCUREŞTI - ILFOV
 

Mihalcea Florin - Şef serviciu

OJZ Călăraşi
Maxim Marioara - consilier superior
Popescu Mircea Dorel - consilier superior
Velicu Ion - consilier principal
Zainea Mimi-Mina - consilier superior

OJZ Giurgiu
Olteanu Traian - consilier superior
Stanişteanu Mircea - consilier superior

OJZ Ialomiţa
Bobocel Viorel Marius - consilier superior
Marcu Ion - consilier superior
Radu Carmen Viorica- consilier superior
Rusu Teodoru - consilier superior

OJZ Ilfov
Dumitru Dumitru- consilier superior
Enache Cătălin - consilier superior