Calificare - Operator IA la animale

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA IN ZOOTEHNIE

Documentele solicitate la dosar în vederea înscrierii la cursul calificare - Operator de însămânţări artificiale la animale:

- cerere de înscriere (click aici)
- copie xerox a B. I./C.I.
- copie xerox a certificatului de naştere
- adeverinţă de la medicul de familie – clinic sănătos / apt pentru curs
- copie xerox a diplomei de absolvire a învăţământului liceal sau obligatoriu (în cazul în care învăţământul liceal nu este absolvit cu diplomă de bacalaureat, se va prezenta adeverinţa emisă de instituţia de învăţământ în care s-a realizat pregătirea)
- copii xerox ale altor diplome / acte de studiu
-*copii xerox ale altor documente care atestă pregătirea profesională sau experienţa în domeniu (recomadare de la O.J.Z.-urile judeţene, etc.)
-*copie xerox a certificatului de căsătorie (femei)
-*acordul scris al parintilor pentru persoanele sub 18 ani
- taxa de curs: 520 lei

* Dacă este cazul


- Date de contact pentru inscriere (click aici)

- Date de identificare pentru cursul de calificare profesionala - Operator de însămânţări artificiale la animale (click aici)

- Durata cursului de calificare profesionala - Operator de însămânţări artificiale la animale (click aici)

- Certificat de calificare profesionala - specimen (click aici)

- Supliment descriptiv al certificatului de calificare profesionala (click aici)

- Competenţele specifice ale operatorului de însămânţări artificiale la animale, în conformitate cu standardul ocupaţional în vigoare (click aici)

- Facilitati (click aici)

- Locul de desfasurare (click aici)

- Lectori (
click aici)