Centrul Regional de Zootehnie 1 NORD-EST

Centrul Regional de Zootehnie 1 NORD-EST

Adresă: Aleea M. Sadoveanu, Nr.10 bis, IAŞI, Jud. IAŞI
Cod poştal: 700489
Telefon: 0371/001623
Fax: 0232/216307

Șef serviciu Dr. Ing. NISTOR Ionel
Tel.: 0734.799.254
Email:
 nistor.ionel@anarz.eu