Contact bovine carne

BOVINE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCTIA DE CARNE

Persoana de contact:

Șef serviciu: Ing. Emilia CIURESCU
Directia tehnica de zootehnie
Serviciul de ameliorare
Tel. fix: 021 367 22 35
Mobil:   0785 298 063
E-mail:
selectie.bovine@anarz.eu