Contact bovine lapte

BOVINE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE

Persoane de contact:
Directia tehnica de zootehnie
Serviciul de ameliorare

Șef serviciu
Ing. Emilia CIURESCU
Mobil: 0785 298 048
E-mail: selectie.bovine@anarz.eu

Autorizare/Monitorizare
Ing. Mihaela MANU
Mobil: 0734 799 252

Ing. Madalina CONSTANTINESCU
Mobil: 0785 298 064

Aprobare import/Autorizare/Codificare tauri
Ing. Daniela Claudia STANCIU
Mobil
: 0785 298 066

Tel. fix: 021 367 22 35
E-mail:
selectie.bovine@anarz.eu