Contact suine

    Persoane de contact:
Directia tehnica de zootehnie
Serviciul de ameliorare


Șef serviciu:
Ing. Emilia CIURESCU

Mobil: 0785 298 048
E-mail:
selectie.bovine@anarz.eu   

Acreditare /monitorizare suine 

Consilier: Ing. Steluța NIȚULESCU
Mobil: 0785 298 065
E-mail :
nitulescu.steluta@anarz.eu            
              selectie.suine@anarz.eu