Cursuri autorizate

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Centrul Naţional de Formare Profesională în Zootehnie (C.N.F.P.Z.), organizează următoarele cursuri de formare profesională autorizate:

 - Curs de calificare, nivel 2 – Operator însămânţări artificiale la animale

 - Curs de calificare, nivel 1 – Lucrător în creşterea animalelor

 - Curs de specializare – Operator însămânţări artificiale la animale

 
Situaţia privind numărul absolvenţilor pentru cursurile de formare profesională autorizate desfăşurate în perioada 2011-2014: 

Anul /

Cursul de formare profesională

Nr. absolvenţi

2011

2012

2013

2014

Total absolvenţi / cursuri de formare profesională

Calificare – Operator însămânţări artificiale la animale

28

61

36

44

169

Specializare – Operator însămânţări artificiale la animale

-

9

18

8

35

Calificare – Lucrător în creşterea animalelor

-

109

260

43

412

TOTAL

28

179

314

95

616