Formulare operatiuni ecvidee

Cerere pentru eliberarea unui paşaport pentru ecvidee

Diagrama

Desenul castanelor

Cerere de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României

Cerere de acordare a dreptului de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor

Formular de eliberare duplicat/înlocuitor paşaport ecvideu

Form for issuing a duplicate passport for equidae

Formular vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire ecvideu

Formular declarare moarte/dispariţie-găsire ecvideu

Formular schimbare adresa domiciliu/sediu social proprietar/deţinător - schimbare exploataţie ecvideu

Cerere de acordare a drepturilor de acces si operare în SIIE

Declaratie pentru trecerea ecvideului in SITUATIE NECLARA