Legislatie CNFPZ

- Legea nr. 72 din 16 ianuarie 2002 a zootehniei - Republicare
- Legea calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
- Ordonanta nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor - Republicare
- Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale
- Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de munca - Republicata
- Ordonata nr. 76 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
- Legea nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
- Legea nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- Hotarârea nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
- Ordinul nr. 348 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociatiilor/organizatiilor crescatorilor de animale sau oricaror altor beneficiari
- Ordinul comun al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
- Ordinul comun al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
- Ordinul comun al Ministrului Educatiei si Cercetarii si al al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute
pe alte cai decât cele formale

- Ordinul comun Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 59/3175 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobândirea de
competente în ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale

- Hotarârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
- Hotarârea nr. 1829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.522/2003
- Hotarâri, proceduri, norme si metodologii specifice activitatii de formare profesionala ale C.N.F.P.A., respectiv A.N.C.