Legislatie europeana bovine

01. Directiva  UE a Consiliului  504 din 77 privind animalele de rasa pura din specia bovine

02. Decizia 247 din 1984  privind criteriile de recunoastere a organizatiilor si asociatiilor crescatorilor care infiinteaza si conduc Registre Genealogice pentru anim de repr de rasa pura bovine

03. Decizia 419 din 1984 privind criteriile de inscriere  in Registrele Geniealogice ale bovinelor de reproductie de rasa pura

04.  Decizia 404 din 1986 privind  Certificatele de Origine (pedigreee) ale bovinelor de reproductie de rasa pura

05.  Directiva  328 din 1987 referitoare la admiterea la reproductie a animalelor de rasa pura din specia bovine

06. Decizia Comisiei 124 din 1988 de stabilire a modelului de certificate genealogice privind materialul seminal și ovulele fecundate de la animalele de reproducere de rasă pură din specia bovină

07. Decizia Comisiei 80 din 1996 de stabilire a modelului de certificat geneealogic pentru ovulele animalelor de reproducere din specia bovină şi datele pe care acesta trebuie să-l conţină

08. Decizia Comisiei 427 din 2006 de stabilire a metodelor de control al performanțelor și de evaluare a valorii genetice a reproducătoarelor de rasă pură din specia bovină

09. Regulamentul 1857 din 2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

10. Decizia 371din 2007 de modificare a Deciziei 84/247/CEE și a Deciziei 419 din 1984 CEE privind registrele genealogice pentru bovinele de rasă

11. Regulamentul CE 433 din 2007 de stabilire a conditiilor de acordare a restituirilor speciale la export in sectorul carnii de vita si manzat

12. Regulamentul (CE) NR. 1359 din 2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vita si manzat dezosata

13. Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE

14. Regulamentul (CE) NR. 133/2008 al Comisiei din 14 februarie 2008 privind importurile provenind din țări terțe și acordarea de restituiri la export pentru animalele reproducătoare de rasă pură din specia bovină

15. Regulamentul (CE) NR. 1044/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

16. Directiva 2009/157/CE a Consililui din 30 noiembrie 2009 privind animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine