Legislatie europeana identificare ecvidee

01. DIRECTIVA 90/426/CEE a CONSILIULUI din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe

02. DIRECTIVA 90/427/CEE a CONSILIULUI din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee

03. DECIZIA 93/623/CEE a COMISIEI din 20 octombrie 1993 de stabilire a documentului de identificare (pașaportul) care însoțește ecvideele înregistrate

04. DECIZIA 2000/68/CE a COMISIEI din 22 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/623/CEE a Comisiei și de stabilire a identificării ecvideelor destinate reproducției și producției

05. REGULAMENT nr. 262 din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor)