Legislatie europeana ovine si caprine


01. Directiva 89/361/CEE a Consiliului din 30 mai 1989 privind animalele din speciile ovină și caprină reproducătoare de rasă pură

02. Decizia 90/254/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor și a asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru ovine și caprine reproducătoare de rasă pură

03. Decizia 90/255/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 privind stabilirea criteriilor de înscriere în registrele genealogice a animalelor din specia ovină și caprină, reproducători de rasă pură


04. Decizia 90/256/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 privind stabilirea metodelor de control al performanțelor și de apreciere a valorii genetice a ovinelor și caprinelor reproducătoare de rasă pură

05. Decizia 90/257/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de acceptare în scopul reproducției a ovinelor și caprinelor de reproducție de rasă pură și de utilizare a spermei, ovulelor sau embrionilor acestora

06. Decizia 90/258/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru ovine și caprine de reproducție de rasă pură și pentru materialul seminal, ovulele și embrionii acestora

07. Regulamentul (CE) NR. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE

08. Decizia 2006/968/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină și caprină

09. Decizia 2008/337/CE a Comisiei de modificare a Deciziei 2006/968/CE de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină și caprină