Legislatie europeana suine


01. Directiva 88/661/CEE a Consililui din 19 decembrie 1988 privind normele zootehnice care se aplică animalelor reproducătoare din specia porcină

02. Decizia 89/501/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de autorizare și supraveghere a asociațiilor de crescători și a organizațiilor pentru creșterea animalelor care țin sau creează registre genealogice pentru reproducătorii porcini de rasă pură

03. Decizia 89/502/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de înregistrare în registrele genealogice ale reproducătorilor porcini de rasă pură

04. Decizia 89/503/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989privind stabilirea certificatului pentru reproducătorii porcini de rasă pură, pentru sperma, ovulele și embrionii acestora

05. Decizia 89/504/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de autorizare și de supraveghere a asociațiilor de crescători, a organizațiilor pentru creșterea animalelor și a întreprinderilor private care țin sau creează registre pentru reproducătorii porcini hibrizi


06. Decizia 89/505/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 de stabilire a criteriilor de înregistrare a reproducătorilor porcini hibrizi

07. Decizia 89/506/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind certificatul pentru reproducătorii porcini hibrizi, materialul seminal, ovulele și embrionii acestora

08. Decizia 89/507/CEE privind  metodologia de monitorizare a peformantelor si metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproductie rase pure si hibride

09. Directiva 90/118/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători de rasă pură

10. Directiva 90/119/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători hibrizi

11. Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor

12. Directiva 2001/88/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 de modificare a Directivei 91/630/CEE de stabilire a standardelor minime de protecție a
porcinelor


13. Directiva 2001/93/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2001 de modificare a Directivei 91/630/CEE de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor

14. Decizia 2007/870/CE a Comisiei din 21 decembrie 2007 de aprobare a planurilor pentru anul 2008 de eradicare a pestei porcine clasice la mistreți și de vaccinare de urgență a acestora și a porcinelor din exploatațiile din România contra acestei boli

15. Decizia 2008/169/CE a Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în România


16. Decizia 2008/636/CE a Comisiei din 22 iulie 2008 de stabilire a listei cuprinzând țările terțe din care statele membre autorizează importurile de ovule și embrioni de animale din specia porcină

17. Directiva 2008/71/CE A Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea și înregistrarea porcinelor

18. Regulamentul (CE) Nr. 444/2008 al Comisiei din 22 mai 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

19. Regulamentul (CE) NR. 710/2008 al Comisiei din 24 iulie 2008 de stabilire a coeficienților de ponderare care trebuie folosiți pentru calculul prețului comunitar de piață al carcaselor de porc pentru anul de piață 2008/2009