Legislatie nationala apicultura

01. Ordinul nr. 413 din 20 iunie 2008 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinei de multiplicare

02. Ordinul nr. 119 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

03. Ordinul nr. 583 din 2 iulie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

04. Ordinul nr. 246 din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011

05. Hotararea nr. 1050 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

06. Legea nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii