Legislatie nationala bovine

01. Ordinul nr. 765 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine

02. Ordinul nr. 124 din 25 mai 2010 pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 765/2009

03. Ordinul nr. 18 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estomarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia bovine

04. Ordinul nr. 19 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie

05. Ordinul nr.214 din 21 martie 2007 pt modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducție, aprobate prin OM 19_2006 si a Normelor de apreciere a ovinelor si caprinelor de reprductie aprobate prin OM 22_2006

06. Ordinul nr.188 din 9 august 2011 pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin OM 19_2006