Legislatie nationala identificare ecvidee

01. Legea nr. 72 din 16 ianuarie 2002 a zootehniei

02. Legea calului nr. 389 din 16 decembrie 2005

03. Ordonanta de urgenta nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 514 din 29 decembrie 2006

04. Ordonanta de urgenta nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 191 din 30 octombrie 2012

05. Ordinul nr. 114 din 15 martie 2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare

06. Hotararea de Guvern nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificarile si completarile ulterioare

07. ORDIN nr. 248 din 20 iulie 2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor