Legislatie specifica

* Legea nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

* Hotărârea de Guvern nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

* Legea nr. 72 din 16 ianuarie 2002 Legea Zootehniei republicata

* Hotararea de Guvern  nr. 940 din 22 august 2002 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002