Lista cu documente de interes public


LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC TAURINE


Controlul oficial al producţiei de carne la specia bovine.
Descrierea caracterelor de exterior la taurinele de carne.
Listă cu “Taurii în exploatare autorizaţi la IA în anul 2015” – unităţi tip Semtest.
Listă cu msc-ul autorizat la IA în anul 2015- unităţi Semtest şi agenţi economici.
Lista cu organizaţiile/asociaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrului genealogic la specia bovine.
Lista cu organizaţiile/asociaţiile acreditate pentru efectuarea controlului oficial al performanţelor la specia bovine (determinarea calităţii genetice a raselor de animale).
Documente acreditare pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de bovine (controlul oficial al performanţelor de producţie la specia bovine).

                                                                DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC OVINE SI CAPRINE

Buletinul tehnic informativ – sectiunea ovine/caprine.
Documente acreditare – efectuarea controlului oficial la specia ovine.
Documente acreditare – conducerea registrului genealogic la specia ovine.
Lista asociaţiilor acreditate pentru conducerea registrelor genealogice, la specia ovine.
Lista asociatiilor acreditate pentru efectuarea controlului oficial al productiilor.

                                                                LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC SUINE

Lista privind Organizaţiile care conduc Registre Genealogice şi Registre Zootehnice la specia suine.
Lista  Centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare autorizate şi o pun la dispoziţia statelor membre şi a publicului.
Registrul National pentru evidenta organizatiilor de crestere a porcinelor de rasa pura si hibrizi care conduc registre genealogice si/ sau zootehnice.
Registrul National pentru evidenta centrelor de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier.
Registrul National pentru evidenta vierilor autorizati anual pentru insamantari artificiale.

                                                             LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC CABALINE

Stud Book-ul pe rase de cabaline.
Certificate de origine pentru cabalinele de rasă.
Materiale publicitare (pliante, broşuri) privind cunoaşterea şi promovarea raselor de cai din  România.
Documentele zootehnice necesare a fi completate de crescătorii de cabaline din sectorul de stat şi privat (Registre genealogice pentru iepe mamă, armăsari pepinieri, armăsari de montă publică, registru pentru evidenţă produşi, condică de montă, model adeverinţă de montă, declaraţie de fătare etc.).

                                                               LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 
                                                                         resurse genetice animale

Acreditări stupine de multiplicare.
Codificări obiective avicole.

Certificate de atestare a formelor asociative apicole.
Certificate de omologare a noilor creatii biologice, rase, linii si hibrizi.

Identificare stupine şi stupi.

                                                              Lista cu documentele de interes public
                                                                                ELIBERARE PASAPOARTE

 Situaţia identificării şi înregistrării ecvideelor.

                                                               Lista cu documentele de interes public 
                                                                             ACTIVITATEA DE REPRODUCTIE

Situaţia inventarierii efectivelor de femele din circuitul de reproducţie pe specii, rase, categorie de vârstă, stări fiziologice şi judeţe.
Programele de reproducţie, pe specii (bovine, taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), metode de reproducţie (însămânţări artificiale şi montă naturală), şi a produşilor pe specii proveniţi din montă naturală şi însămânţări artificiale.
Situaţia evoluţiei efectivelor de reproducători din staţiunile şi punctele de montă naturală, pe judeţe.
Situaţia necesarului de reproducători pentru montă naturală, pe specii şi judeţe.
“Buletinul tehnic informativ”, cu realizarea indicatorilor de reproducţie, pe specii şi judeţe.
Situaţia consumului de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri; m.s.c. exploatare, m.s.c. testare), pe rase şi  judeţe.
Situaţia punctelor de însămânţări artificiale la bovine şi al numărului de operatori însămânţători, pe forme de activitate, pe judeţe.
Situaţia reproducătorilor autorizaţi pentru montă naturală, pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), şi  a staţiunilor şi punctelor de montă naturală autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 


                                                      
Lista cu documentele de interes public
                                                                          bioinformatica si it

Lista furnizorilor primari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României.
Lista furnizorilor secundari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României.

 
                                                         LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC CNFPZ
:

Rezultate obtinute în domeniul formării profesionale.
Lista programelor de formare profesională autorizate.
Lista documentelor necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională.
Date de identificare pentru programele de formare profesională.
Date privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de formare profesională.
Documente necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională si la   examenele de evlauare (cereri tip de înscriere).