Lista cu documentele produse sau gestionate de institutie


                      
                           LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
                                               AMELIORARE TAURINEProcedura operaţională privind monitorizarea la nivel naţional a activităţii de control oficial al performanţelor la specia bovine.
Procedura operaţională privind monitorizarea la nivel naţional a activităţii de înfiinţare şi conducere a registrelor genealogice la specia bovine.
Procedură operaţională privind acreditarea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de bovine în vederea efectuării controlului oficial al performanţelor de producţie la specia bovine.
Procedură operaţională privind acreditarea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de bovine în vederea înfiinţării şi conducerii registrului genealogic la specia bovine.
Procedură privind certificarea cărnii de bovine adulte masculi, în vederea acordării restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat.
Procedură operaţională privind avizarea importului de animale vii pentru reproducţie, material seminal din specia bovină şi codificarea acestuia în sistem RO.
Informare lunară privind efectivele de bovine cuprinse în controlul oficial al performanţelor la specia bovine.
Buletinului tehnic informativ trimestrial privind efectivele de bovine cuprinse în COP.
Documente necesare avizării importului de animale vii pentru reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni din specia bovină.
Documente necesare pentru codificarea în sistem RO a taurilor şi a materialului seminal congelat provenit de la aceştia. 
Baza de date privind originea reproducătorilor masculi codificaţi în sistem RO.
Cataloage de tauri indigeni şi/sau din import.
Lista taurilor în exploatare autorizaţi pentru utilizare la însămânţări artificiale în anul 2015.
Lista msc-ului autorizat pentru utilizare la însămânţări artificiale în anul 2015.
Norme tehnice, proceduri şi metodologii specifice activităţii de ameliorare bovine.
Întocmirea şi tipărirea de materiale informative (publicaţii, broşuri, pliante).
Normă internă care stabileşte procedura pentru marcarea cărnii de bovine adulte masculi (carcase, semicarcase, sferturi anterioare şi sferturi posterioare), în vederea certificării acesteia conform  OM nr.761/2008.
Certificate pentru carne de bovine adulte – masculi.
Certificate de carne dezosată sferturi posterioare de masculi adulţi din specia bovine.
Certificate de carne dezosată sferturi anterioare de masculi adulţi din specia bovine.
Certificate de origine pentru animale de reproducţie din specia bovine eliberate de către asociaţiile acreditate pentru conducerea RG şi autentificate de către ANZ.
Certificate de origine pentru animale de reproducţie de rasă pură din rase de bovine de carne eliberate de către ANZ la solicitarea  fermelor  înscrise în registrul genealogic al raselor de carne.
Documente anuale avizate ( cereri iniţiale anuale de solicitare, lista beneficiariilor serviciilor, lista de echipamente, servicii şi materiale ) în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru anul 2015.
Documente lunare avizate (memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi lista de echipamente, servicii şi materiale) în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru anul 2015.

 
                                          LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
                                                           AMELIORARE OVINE SI CAPRINE

 

Situaţiile centralizate privind efectivele cuprinse în controlul oficial, specia ovină/caprină.
Lista deţinătorilor de ovine/caprine cuprinse în controlul oficial, specia ovine.
Structura de rasă a efectivelor de ovine Si caprine incluse în programele de ameliorare ale   raselor la nivel national.
Lista asociaţiilor acreditate pentru conducerea registrelor genealogice, specia ovină/caprină.
Lista asociaţiilor acreditate pentru efectuarea controlului oficial al performantelor de productie, specia ovină/caprină.


                                             LISTA DOCUMENTELOR  PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
                                                                            AMELIORARE SUINE

Lista cu efective matcă de  suine cuprinse in controlul oficial al productiei pe categorii de ferme (ferme   de crestere rasa curata si ferme de crestere  hibrizi).
Situatia  testarilor  din unitaţile acreditate pentru COP.
Situatie cu rezultatele anuale ale activitaţii de  control oficial  la  suine.
Lista organizaţiilor de control acreditate pentru conducerea registrelor genealogice şi zootehnice, la specia suine.
Lista vierilor autorizati pentru însămânţări artificiale.
Informări lunare şi informări anuale primite  de la Organizaţiile de control acreditate, specia suine.
Gestionarea documentelor  si  notelor de control la faţa locului.

                                    
                                       
LISTA DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
                                                       REGISTRU GENEALOGIC CABALINE


Lista asociaţiilor de crescători de cabaline acreditate. 

Asociatii acreditate:

1. „ Asociatia Crescatorilor Particulari de Cal Lipitan din Romania ”
2. „ Asociatia Shagya Romania ”


                                                        LISTA CU DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE
                                ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE, ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR, 
                                     OPERARE ÎN BAZA DE DATE A ECVIDEELOR ȘI ELIBERARE
                                                        A PAȘAPOARTELOR PENTRU ECVIDEE


Fişa de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă.
Paşaportul ecvideului.
Certificatul de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor utilizate pe teritoriul României.
Documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor.

 
                                                 LISTA DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
                                                      
ACTIVITATEA resurse genetice animale


Lista cu stupinele de multiplicare autorizate.
Lista cu fermele de selecţie, fermele de reproducţie şi staţiile de incubaţie.
Lista cu stupinele identificate şi stupii identificaţi.
Centralizator numere de identificare acordate pe asociatie/judet/total tara.
Lista cu detinatorii de animale de rase in pericol de abandon.
Centralizator lunar privind  producerea si comercializarea oualor pentru incubatie si a puilor de pasari de ferma.
Situatia privind capacitatea statiilor de incubatie.

 
                                      Lista cu documentele produse si/sau gestionate
                                                       ACTIVITATEA DE REPRODUCTIE

Registru naţional pentru evidenţa asociaţiilor autorizate pentru achiziţionarea, depozitarea, aprovizionarea punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat şi efectuarea însămânţărilor artificiale, la specia bovine.
Baza de date cu autorizaţiile emise pentru asociaţiile de crescători.
Registru naţional pentru evidenţa centrelor de colectare  a materialului seminal autorizate.
Baza de date cu autorizaţiile emise pentru centrele de colectare.
Registru naţional pentru evidenţa centrelor de depozitare a materialului seminal autorizate.
Baza de date cu autorizaţiile emise pentru centrele de depozitare.
Registru naţional pentru evidenţa operatorilor de însămânţări artificiale autorizaţi.
Baza de date cu informaţii despre persoanele participante la cursurile de formare, instruire şi perfecţionare profesională în specializarea operatori însămânţări artificiale şi rezultatele evaluării teoretice şi practice.
Baza de date cu autorizaţiile emise pentru specializarea operatori însămânţări artificiale.

                                              
                                             LISTA DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE
                                                                     ACTIVITATEA C.N.F.P.Z.


Documente privind autorizarea programelor de formare profesională (documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare, documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare: fișe de autoevaluare pentru programele de formare profesională, autorizații de funcţionare pentru spații, documente privind resursele materiale și umane asigurate).
P
rograme de pregătire.
Proiecte didactice.
Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională.

   Documente privind activitatea didactică pentru cursurile de calificare profesională:

- Documente privind înscrierea la programele de formare profesională.
- Lista personalelor care solicită înscrierea la programele de formare     profesională.
- Registru de evidenţă a dosarelor de înscriere la programele de formare profesională.
- Dosare de înscriere la cursul de formare profesională (inclusiv cereri de înscriere pentru cursul de calificare profesională).
- Registre matricole generale cu persoanele admise la programul de formare profesională.
- Documente de natură financiară cu privire la achitarea taxelor pentru curs, conform legislaţiei în vigoare.
- Documente privind organizarea programelor de formare profesională.
- Adrese şi alte documente specifice pentru organizarea cursurilor şi a examenelor de evaluare.
- Fişe de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă și tabele nominale cu persoanele participante la instruire.
- Contracte de formare profesională.
- Contracte de colaborare.
- Raportări pentru cursurile de formare profesională.

   Documente privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare  profesională:

- Cereri și dosare de înscriere la cursurile de formare profesională.
- Orare.
- Cataloage de prezență.
- Cataloage ale participanţilor pentru evaluarea pe parcurs.

   Documente privind certificarea în cadrul programelor de formare  profesională:

- Adrese și formulare pentru organizarea cursurilor.

   Documente de evidență ale examenelor de evaluare:

- Teste de evaluare și bilete de examen pentru partea practică.
- Cereri de înscriere la examenele de evaluare iniţială sau absolvire.
- Decizii ale comisiilor de examinare pentru cursurile de calificare profesională.
 - Foi de notare.
- Cataloage cu rezultatele examenelor de evaluare ințială și de absolvire.- Tabele nominale de predare a lucrărilor scrise.
 - Procese verbale pentru examene.

   Alte documente:

- Decizii ale directorului general.
- Procese verbale de predare primire a documentelor.
- Tabele nominale cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională (admise la curs).
- Chestionare de autoevalure.
- Baze de date specifice privind activitatea de formare profesională.
- Raportări.

 
                               LISTA DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE
                       ACTIVITATEA DE INSPECŢIE DE STAT ÎN ZOOTEHNIE

Procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Legitimaţii de inspector al inspecţiei de stat pe teritoriul României.
Note/rapoarte de control din teritoriu.