Lista seturilor de date deschise la nivelul ANZ

Direcția tehnică de zootehnie - Serviciul de ameliorare - Bovine:

- Lista Asociațiilor acreditate pentru serviciul de determinare a calității genetice a raselor de taurine
*Asociatii acreditate COP
- Lista Asociațiilor acreditate pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice la rasele din specia bovine
*Asociatii acreditate RG

Buletin tehnic informativ - Trimestrul II 2016

Direcția tehnică de zootehnie - Serviciul de ameliorare - Ovine:

- Lista Asociațiilor acreditate pentru serviciul de determinare a calității genetice a raselor de ovine/caprine
*Asociatii acreditate COP
- Lista Asociațiilor acreditate pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice la rasele din speciile ovine/caprine
*Asociatii acreditate RG

*Buletin tehnic informativ specia  ovină - Trim. II 2016
*Buletin tehnic informativ specia caprină - Trim. II 2016


Direcția tehnică de zootehnie - Serviciul de ameliorare - Suine:

*Lista organismelor acreditate pentru înființarea și conducerea registrelor genealogice - rasă pură
*Lista organismelor acreditate pentru înființarea și conducerea registrelor zootehnice - hibridare
*Cerinte minime pentru acreditarea organizatiilor de crestere a porcilor de rasa pura si hibrizi si pentru conducerea registrelor genealogice si zootehnice
*Documente necesare pentru acreditarea organizatiilor de crestere a porcinelor de rasa pura si hibrizi care infiinteaza si conduc registre genealogice si zootehnice
*Documentație necesară și condiții  pentru autorizarea centrelor de colectare și pentru  vieri model cerere

*Buletin tehnic informativ rasa  suine - Trim. II 2016

       
Direcția tehnică de zootehnie - Serviciul de reproducție:

Autorizarea operatorilor economici, care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale:

*Registrul național pentru evidenta asociațiilor autorizate
*Registrul național pentru evidenta centrelor de colectare autorizate, la specia bovine
*Registrul național pentru evidenta centrelor de depozitare autorizate, la specia bovine
*Registrul național pentru evidenta operatorilor IA deținători de adeverințe de absolvire a cursului de perfecționare
*Registrul național pentru evidenta operatorilor IA autorizați

*Evaluarea rezultatelor activității de I.A. a prestatorilor de serviciu - 2016


*Efective catagrafiate, matca si apte pentru reproductie, pe specii - 2016

*Monitorizarea activității de reproducţie, pe specii - Trimestrul II 2016

Direcția tehnică de zootehnie - Serviciul de reproducție - Biroul eliberare pașapoarte: 

*Furnizori primari aprobați pentru mijloace oficiale identificare ecvidee la data de 31.08.2016
*Furnizori secundari aprobați pentru mijloace oficiale identificare ecvidee la data de 31.08.2016 

Direcția patrimoniu genetic și patrimoniu zoopastoral - Serviciul conservare și protecția resurselor genetice animale: 

*Lista raselor de animale omologate în România
*Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de A.N.Z

Direcția patrimoniu genetic și patrimoniu zoopastoral - Serviciul conservare și protecția resurselor genetice animale - Apicultură:


*Lista cu stupinele de multiplicare care au primit autorizare până la data de 10.08.2016
*Lista stupinelor de multiplicare a căror autorizație a fost anulată în anul 2016


Direcția patrimoniu genetic și patrimoniu zoopastoral - Serviciul conservare și protecția resurselor genetice animale - Avicultură:

*Centralizator obiective avicole

Direcția patrimoniu genetic și patrimoniu zoopastoral - Serviciul conservare și protecția resurselor genetice animale - Biroul registru genealogic:

*Adeverinta de monta Pur Sange Englez
*Declaratie de fătare Pur Sange Englez 
*Decrierea calului (horse description)
*Adeverinta de monta (covering certificate)
*Declaratie de fatare (foaling application)

Centrul Național de Formare Profesională în Zootehnie:

*Prezentare generală CNFPZ
*Date de identificare cOIA
*Inscrieri date de contact cOIA
*Locul de desfasurare cOIA
*Facilitati cOIA
*Organizare cOIA
*Lectori cOIA
*Cerere de înscriere cOIA
*Dosarul de înscriere cOIA
*Competente specifice ale operatorului de insamantari artificiale la animale cOIA
*Legislație specifică
*Certificat calificare profesionala specimen