OJZ Mures

Birou zonal Mureş

Fola Maria - Șef Birou

Fărcaş Maria - Consilier superior
Matei Eleonora - Consilier superior
Simon Gabriela - Consilier superior
Solomon Vasile - Consilier superior

OJZ Covasna
Naghiu Gheorghe - Consilier superior
Popa Tudor - Consilier asistent
Radocea Necolae-Viorel - Consilier superior - Suspendat
Szentpali Ferencz - Consilier principal

OJZ Harghita

Bandi Zoltan - Consilier superior
Fazakas Imre - Consilier superior
Horvath Sandor-Victor - Consilier superior
Rakossy Zoltan - Consilier superior
Suciu Adrian-Teofan - Consilier superior