Organizare

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA IN ZOOTEHNIE

ŞEF SERVICIU C.N.F.P.Z.
Ing. Florin Leontin CRISTE
E-mail:
criste.florin@anarz.eu

Responsabil secretariat C.N.F.P.Z.
Ing. Ligia Nicoleta MARC
E-mail:
cnfpz.secretariat@anarz.eu

Responsabili biobază Dej:
ing. Alexandru CÂMPEAN
ing. Ioan POP MOLDOVAN

Responsabil pentru implementarea cursului Lucrător în creşterea animalelor la nivelul structurilor teritoriale ale A.N.Z.
Ing. Alin Marcel HELGIU