Prezentare

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA IN ZOOTEHNIE

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.), din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform H.G. 1188/29.12.2014 este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.
A.N.Z. este o instituţie de prestigiu, recunoscută, care prin structura sa organizatorică, are o reţea extinsă la nivelul întregii ţări şi dispune facilităţi şi personal calificat, cu o vastă experienţă în domeniu.
A.N.Z., prin Centrul Naţional de Formare Profesională în Zootehnie (C.N.F.P.Z.), colaborează cu ministere şi alte organe de specialitate, universităţi agricole, autorităţi şi alte instituţii, în vederea dezvoltării formării profesionale în domeniul zootehnic.
A.N.Z., prin C.N.F.P.Z., este furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în conformitate cu normele legislative în vigoare, pentru organizarea şi desfăşurarea de programe de formare profesională, asigurând formarea resursei uname în domeniul zootehnic.
Obiectivul principal al C.N.F.P.Z. este furnizarea de programe de formare profesională de înaltă calitate în domeniul zootehnic, adaptate nevoilor de calificare, specializare şi perfecţionare ale prezentului, cu aplicabilitate directă pe piaţa muncii.
Programele de formare profesională sunt elaborate în conformitate cu standardele ocupaţionale în vigoare, pentru ocupaţii care se regăsesc în Codul Ocupaţiilor din România (C.O.R.) şi Nomenclatorul Calificărilor (N.C.).
Pentru persoanele care promovează examenul de absolvire al unui program de formare profesională în cadrul C.N.F.P.Z., se eliberează după caz, certificate de calificare profesională (pentru programele de calificare) sau certificate de absolvire (pentru programele de specializare), însoţite de suplimentele descriptive în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite, emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Acestea sunt recunoscute în România şi Uniunea Europeană, respectiv statele care au aderat la Convenţia de la Haga (prin apostilare şi în conformitate cu O. G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale straine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961).