Reproductia animalelor


01. DIRECTIVA 77/504/CEE a CONSILIULUI din 25 iulie 1977 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine

02. DECIZIA 84/247/CEE a COMISIEI  din 27 aprilie 1984 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor și asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru bovinele reproducătoare de rasă pură

03. DECIZIA 84/419/CEE a COMISIEI din 19 iulie 1984 de stabilire a criteriilor de înscriere a bovinelor în registrele genealogice

04. DECIZIA 86/404/CEE a COMISIEI din 29 iulie 1986 de stabilire a modelului și informațiilor pe care trebuie să le conțină certificatul genealogic al animalelor din specia bovină reproducătoare de rasă pură

05. DIRECTIVA 87/328/CEE a CONSILIULUI din 18 iunie 1987 privind acceptarea la reproducere a bovinelor reproducătoare de rasă pură


06. DECIZIA 96/80/CE a COMISIEI din 12 ianuarie 1996 de stabilire a modelului de certificat genealogic pentru ovulele animalelor de reproducere din specia bovină și datele pe care acesta trebuie să le conțină

07. DECIZIA 96/509/CE a COMISIEI din 18 iulie 1996 de stabilire a cerințelor genealogice și zootehnice necesare pentru importurile de material seminal provenit de la anumite animale