Test de paternitate

Efectuarea testului de paternitate la cabaline de rasa

Recoltarea probelor biologice pentru determinarea paternitatii se face în prezenta reprezentanţilor ANZ, cu decizie sau delegaţie din partea conducerii ANZ, în baza solicitării scrise a deţinătorului de cabaline, indiferent de natura proprietaţii.
Fişele cabalinelor de la care s-au recoltat probele de sânge sunt verificate si de ANZ, în privinţa corectitudinii şi veridicitătii datelor înscrise in acestea.
ANZ va primi un set (original sau copie conform cu originalul, prin e-mail sau cu posta) al documentelor privind rezultatele profilelor genetice, ca Autoritate de Stud – Book şi care va dispune de folosirea acestora, intern sau extern, la solicitarea Autoritatilor de Stud Book din diferite ţări, pentru cabalinele de rasă exportate, în vederea stabilirii paternităţii produşilor acestora, atunci cand este cazul.
Pentru determinarea paternitatii la cabalinele de rasa, detinatorii de cabaline de rasa  isi pot alege laboratorul cu care sa lucreze, cu condiţia ca acesta sa fie recunoscut (autorizat) de I.S.A.G, sa detina si sa prezinte Autoritatii de Stud - Book Certificatul de participatie la ISAG si de performanta, rank-ul Laboratorului respectiv.
Detalii privind formularele de recoltare a probelor biologice si taxele aferente sunt furnizate de catre Laboratorul respectiv, la solicitarea detinatorului de cabaline.