Direcția Inspecție de Stat în Zootehnie

Director: Dr. Nica Georgică
E-mail: inspectie.anz@anarz.eu
Tel: 0785298194

Serviciul Inspecție în Zootehnie

Șef serviciu: Ing. Neață Iuliana
E-mail: neata.iuliana@anarz.eu
Tel: 0734799256


Documente ale Direcției Inspecției de Stat în Zootehnie


Procedura operațională de îndrumare pentru desfășurarea activităților de control pentru implementarea Legii nr.270/2017 - Legea prevenirii

Faptele contravenționale pentru care A.N.Z. - Direcția de Inspecție de Stat în Zootehnie are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale