Lista cu societățile de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu autoritatea competentă care desfășoară programe de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură din specia bovină, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012 /
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012


Lista cu societățile de ameliorare care conduc registre genealogice pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină/ List of breed societies maintaining books for purebred breeding animals - bovine specie

Lista cu societățile de ameliorare care conduc registre genealogice pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ovină și caprină/ List of breed societies maintaining books for purebred breeding animals - sheeps and goats specie

Lista cu societățile de ameliorare care conduc registre genealogice pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia suină/ List of breed societies maintaining books for purebred breedings animals - swine specie

Lista cu exploatațiile care conduc registre zootehnice pentru animalele de reproducție hibride din specia suină/ List of of holdings conducting zootehnical registers for hybrid breeding animals - swine specie

Lista cu societățile de ameliorare care conduc registre genealogice pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină/ List of breed societies maintaining books for purebred breedings animals - equidae specie